Yeu Anh Van 2.0

Cry On My Shoulder - Superstar


Cry On My Shoulder

The song is performed by the singer Deutschland sucht den Superstar (German for "Germany seeks the superstar") whose name is a German television program, also commonly known by its initials DSDS.

Bài hát được Deutschland sucht den Superstar thể hiện (tiếng Đức có nghĩ là ‘tìm kiếm ngôi sao’), tên này cũng giống tên một chương trình truyền hình Đức được nhiều người biết tới với cái tên viết tắt là những chữ cái đầu DSDS

Lyrics

If the hero never comes to you

If you need someone you're feeling blue

If you're away from love and you're alone

If you call your friends and nobody's home

You can run away but you can't hide

Through a storm and through a lonely night

Then I show you there's destiny

The best things in life

They're free

 

Chorus:

But if you wanna cry

Cry on my shoulder

If you need someone who cares for you

If you're feeling sad your heart gets colder

Yes I show you what real love can do

 

If your sky is grey oh let me know

There's a place in heaven where we'll go

If heaven is a million years away

Oh just call me and I make your day

When the nights are getting cold and blue

When the days are getting hard for you

I will always stay here by your side

I promise you I'll never hide

 

Repeat chorus :

What real love can do

What love can do

What real love can do

What love can do

What real love can do

What love can do

Ngữ pháp

Structure - cấu trúc
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa
S + feel + blue /sad She feels blue/ sad Cô ấy cảm thấy buồn
 
 
 

S + V/ to be + Adj(er)
S + V more and more + Adv

My heart gets/becomes/is colder (and colder)
He writes more and more badly

Trái tim tôi (ngày càng) lạnh hơn
Anh ta viết ngày càng xấu đi

 
 
 
What (adj/adv) + S + V/to be! What beautiful it's true! Nó đẹp thực sự! (câu cảm thán)
 
 
 

Từ vựng

Synonym - từ đồng nghĩa
Example
Translation

Storm
Hurricane

There is a storm having just passed by here
There is a hurricane sweeping all things 

Có một trận bão vừa ngang qua đây.
Cơn bão mạnh càn quét mọi thứ

 
 
 

Destiny
Fate
Lot

It depends on your destiny/ fate/ lot Tùy thuộc vào số phận của bạn
 
 
 
Yard
Ground
Children are standing in front of her ground Lũ trẻ đang đứng trước sân nhà cô ấy
 
 
 

Care for
Take care of
Concern about
Look after

Mom always cares for me  Mẹ luôn quan tâm, chăm sóc tôi
 
 
 

Heaven
Paradise
Elysium

This place is heaven Nơi đây là chốn thiên đường
 
 
 

Antonym (từ trái nghĩa)
 
Run away (chạy đi, bỏ đi)  Run after (chạy lại, chạy đến) 
 
 
Cold (lạnh)  Hot (nóng) 
 
 
Love (yêu)  Hate (ghét) 
 
 
Heaven (thiên đường)  Hell (địa ngục) 
 
 
Hero (anh hùng)  Jack sprat (tiểu nhân) 
 
 

Idiom and proverb - tục ngữ và thành ngữ liên quan

A storm in a teacup  Một cơn bão trong một cái cốc (Chuyện bé xé ra to)

Sưu tầm