Yeu Anh Van 2.0

Because you loved me - Celine Dion

Because you loved me

"Because You Loved Me" was written by Diane Warren and produced by David Foster, and featured in the film Up Close & Personal. "Because You Loved Me" is one of Céline Dion's biggest hits and signature songs. It reached number 1 in the United States (6 weeks at the top), Australia (3 weeks) and Canada (1 week). In all of these countries, it was her second number one song, after "The Power of Love."

'Bởi vì anh yêu em' là một bài hát được viết bởi Diane Warren và được David Foster phát hành. Bài hát được lấy làm phần nhạc cho bộ phim Up Close and Personal. 'Bởi vì anh yêu em' là một trong những bài hát mang dấu ấn lớn nhất của Celine. Nó vươn tới vị trí thứ 1 ở Mỹ (6 tuần liên tiếp trong những bài hát top), 3 tuần đứng đầu ở Úc và 1 tuần ở Canada. Trong tất cả các quốc gia này, đây là bài hát đứng ở vị trí thứ 2 của cô, sau ca khúc 'Sức mạnh của tình yêu'

Lyrics

For all those times you stood by me

For all the truth that you made me see

For all the joy you brought to my life

For all the wrong that you made right

For every dream you made come true

For all the love I found in you

I'll be forever thankful baby

You're the one who held me up

And never let me fall

You're the one who saw me through, through it all

You were my strength when I was weak

You were my voice when I couldn't speak

You were my eyes when I couldn't see

You saw the best there was in me

Lifted me up when I couldn't reach

You gave me faith 'cause you believed

I'm everything I am

Because you loved me

 

You gave me wings and made me fly

You touched my hand I could touch the sky

I lost my faith, you gave it back to me

You said no star was out of reach

 

You stood by me and I stood tall

I had your love I had it all

I'm grateful for each day you gave me

Maybe I don't know that much

But I know this much is true

I was blessed because I was loved by you

 

You were my strength when I was weak

You were my voice when I couldn't speak

You were my eyes when I couldn't see

You saw the best there was in me

Lifted me up when I couldn't reach

You gave me faith 'cause you believed

I'm everything I am

Because you loved me

Ngữ pháp

Structure - cấu trúc
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa
S+ stand/stood by+ O You stand/ stood by me  Bạn đứng cạnh tôi
 
 
 
S+ make+ O+ V You make me cry Anh ấy làm tôi khóc
 
 
 

Từ vựng

Synonym - từ đồng nghĩa
Example
Translation

Thankful
Grateful

I am thankful/ grateful for you

Tôi biết ơn bạn

 
 
 

 

Antonym (từ trái nghĩa)
 
Stand (đứng)  Carry (mang đi) 
 
 
Strong (adj)/ Strength (n) mạnh  Weak (adj)/ Weakness (n) yếu 
 
 
The best (điều tốt nhất)  The worst (điều tồi tệ nhất) 
 
 

Idiom and proveb - tục ngữ và thành ngữ liên quan

Make a mountain out of the molehill  Chuyện bé xé ra to

Sưu tầm