BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

Because you loved me - Celine Dion

Ngữ pháp

Structure - cấu trúc
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa
S+ stand/stood by+ O You stand/ stood by me  Bạn đứng cạnh tôi
 
 
 
S+ make+ O+ V You make me cry Anh ấy làm tôi khóc
 
 
 

Từ vựng

Synonym - từ đồng nghĩa
Example
Translation

Thankful
Grateful

I am thankful/ grateful for you

Tôi biết ơn bạn

 
 
 

 

Antonym (từ trái nghĩa)
 
Stand (đứng)  Carry (mang đi) 
 
 
Strong (adj)/ Strength (n) mạnh  Weak (adj)/ Weakness (n) yếu 
 
 
The best (điều tốt nhất)  The worst (điều tồi tệ nhất) 
 
 

Idiom and proveb - tục ngữ và thành ngữ liên quan

Make a mountain out of the molehill  Chuyện bé xé ra to

Sưu tầm