Yeu Anh Van 2.0

If we hold on together - Diana Ross


If we hold on together

Diane "Diana" Ernestine Ross (born March 26, 1944) is an American twelve-time Grammy-nominated singer and Oscar-nominated actress, whose musical repertoire spans R&B, soul, pop, soft rock, disco, funk and jazz. During the 1960s, she helped shape the Motown Sound as lead singer of The Supremes before leaving for a solo career in the beginning of 1970. Since the beginning of her career with The Supremes and as a solo artist, Diana Ross has sold more than 100 million records.

Diane "Diana" Ernestine Ross (26 tháng 3 năm 1944) là một ca sĩ, diễn viên và nhà sản xuất ghi âm người Mỹ. Phong cách âm nhạc của bà đa dạng từ R&B, nhạc soul, pop cho đến disco và jazz. Trong những năm 1960, Ross là một trong những người đã giúp định hình, phát triển nền âm nhạc đại chúng và âm thanh Motown, với vai trò là ca sĩ hát chính của nhóm The Supremes trước khi rời khỏi nhóm và trở thành ca sĩ hát đơn vào đầu năm 1970. Kể từ lúc khởi đầu sự nghiệp với The Supremes cho đến nay, Diana Ross đã bán được tổng cộng hơn 100 triệu đĩa hát.


Lyrics

Don't lose your way

With each passing day

You've come so far

Don't throw it away

Live believing

Dreams are for weaving

Wonders are waiting to start

Live your story

Faith, hope and glory

Hold to the truth in your heart

 

If we hold on together

I know our dreams will never die

Dreams see us through to forever

Where clouds roll by

For you and I

 

Souls in the wind

Must learn how to bend

Seek out a star

Hold on to the end

Valley, mountain

There is a fountain

Washes our tears all away

Words are swaying

Someone is praying

Please let us come home to stay

 

If we hold on together

I know our dreams will never die

Dreams see us through to forever

Where clouds roll by

For you and I

 

When we are out there in the dark

We'll dream about the sun

In the dark we'll feel the light

Warm our hearts, everyone

 

If we hold on together

I know our dreams will never die

Dreams see us through to forever

As high as souls can fly

The clouds roll by

For you and I


Ngữ pháp

Structure - cấu trúc
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa
S+ throw+ O+ away He throws her letters away Anh ta vứt những bức thư của cô ta đi
 
 
 
S+ V+how to +V She knows how to cook the meal  Cô ấy biết cách nấu món đó
 
 
 
S+V/to be+ as adj/adv+ as clause (mệnh đề) He is as tall as me/ I am  Anh ấy cao bằng tôi (cấu trúc so sánh bằng)
 
 
 

Từ vựng

Antonym (từ trái nghĩa)
 
Lose (mất, thất lạc)  Gain (có được) 
 
 
Hope (hi vọng)  Disappoint (thất vọng) 
 
 
Faith (trung thành)  Betray (phản bội) 
 
 
Die (chết)  Live (sống) 
 
 
Dark (tối)  Light (sáng) 

Sưu tầm