BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

I will be right here waiting for you - Richard Mark

Ngữ pháp

Structure - cấu trúc
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa
S+ wait for + O I’ll wait for you  Anh sẽ đợi em
 
 
 
Whatever+S+V, Clause Whatever you do, I’ll wait for you  Dù anh có làm gì đi nữa, em vẫn đợi
 
 
 

Từ vựng

Synonym - từ đồng nghĩa
Example
Translation

Pain
Hurt

It is my paint
It hurts me 

Nó là nỗi đau của tôi
Nó làm tôi đau

 
 
 

Near
close

He is near to me
He is close to me 

Anh ấy đứng gần tôi
Anh ấy gần sát ngay cạnh tôi

 
 
 

 

Antonym (từ trái nghĩa)
 
Slow (chậm)  Quick (nhanh) 
 
 
Stop (ngừng)  Continue / non- stop (không ngừng) 
 
 
Right (đúng)  Wrong (sai) 
 
 

Idiom and proveb - tục ngữ và thành ngữ liên quan

No pain, no gain  Không vất vả, không thu được gì cả

Sưu tầm