Yeu Anh Van 2.0

I will be right here waiting for you - Richard Mark


I will be right here waiting for you

Richard Noel Marx (born September 16, 1963 in Chicago, IL) is an adult contemporary and pop/rock singer, songwriter, musician, and record producer. He had a string of hit singles in the late 1980s and 1990s, including "Endless Summer Nights", "Right Here Waiting", "Now and Forever", and "Hazard". Although most of his major hit songs were slow ballad like these, many of his songs had a classic rock style, such as "Don't Mean Nothing," "Should've Known Better," "Satisfied," and "Too Late To Say Goodbye". Marx placed himself in the record books by being the first solo artist to have his first seven singles hit the Top 5 on the US charts.

Richard Noel Marx sinh ngày 16 tháng 9 năm 1963 tại Chicago, là một ca sĩ, nhạc sĩ và chơi đàn, đồng thời cũng là một nhà sản xuất băng đĩa. Anh có một loạt các đĩa đơn chiếm vị trí đầu bảng những thập niên 80 và 90, gồm có ‘Những đêm hè bất tận’, ‘Ở đây đợi em’, ‘Bây giờ và mãi mãi’, ‘Trò mạo hiểm’. Hầu hết các bài hát chính đứng đầu của anh đều là những bản ballad chữ tình nhẹ nhàng như vậy, nhiều bài hát cũng mang phong cách nhạc rock cổ điển như ‘Không có nghĩa là vô nghĩa’, ‘Nổi tiếng hơn’, ‘Dâng hiến’, và ‘Nói lời tạm biệt là quá muộn’. Marx đưa chính mình vào trong sách kỷ lục ca sĩ hát đơn có 7 đĩa đơn đầu tiên đứng trong top 5 trên các bảng xếp hạng của Mỹ.


Lyrics

Oceans apart, day after day

And I slowly go insane

I hear your voice on the line

But it doesn't stop the pain

 

If I see you next to never

How can we say forever

 

Wherever you go

Whatever you do

I will be right here waiting for you

Whatever it takes

Or how my heart breaks

I will be right here waiting for you

 

I took for granted, all the times

That I thought would last somehow

I hear the laughter, I taste the tears

But I can't get near you now

 

Oh, can't you see it baby

You've got me goin' crazy

 

Wherever you go

Whatever you do

I will be right here waiting for you

Whatever it takes

Or how my heart breaks

I will be right here waiting for you

 

I wonder how we can survive

This romance

But in the end if I'm with you

I'll take the chance

 

Oh, can't you see it baby

You've got me goin' crazy

 

Wherever you go

Whatever you do

I will be right here waiting for you

Whatever it takes

Or how my heart breaks

I will be right here waiting for you

Ngữ pháp

Structure - cấu trúc
Example - ví dụ
Translation - dịch nghĩa
S+ wait for + O I’ll wait for you  Anh sẽ đợi em
 
 
 
Whatever+S+V, Clause Whatever you do, I’ll wait for you  Dù anh có làm gì đi nữa, em vẫn đợi
 
 
 

Từ vựng

Synonym - từ đồng nghĩa
Example
Translation

Pain
Hurt

It is my paint
It hurts me 

Nó là nỗi đau của tôi
Nó làm tôi đau

 
 
 

Near
close

He is near to me
He is close to me 

Anh ấy đứng gần tôi
Anh ấy gần sát ngay cạnh tôi

 
 
 

 

Antonym (từ trái nghĩa)
 
Slow (chậm)  Quick (nhanh) 
 
 
Stop (ngừng)  Continue / non- stop (không ngừng) 
 
 
Right (đúng)  Wrong (sai) 
 
 

Idiom and proveb - tục ngữ và thành ngữ liên quan

No pain, no gain  Không vất vả, không thu được gì cả

Sưu tầm