BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

La isla bonita - Alizee

Relative adverbs-Trạng từ quan hệ
Examples-Ví dụ
Translation-Dịch nghĩa

Where (=in which, at which)
Dùng thay thế cho các trạng từ nơi chốn. Where không dùng làm chủ ngữ.

- I want to be (the place) where the sun warms the sky.
- This is (the place) where I long to be. 
-Em muốn được là nơi có mặt trời sưởi ấm bầu trời.
- Đây là nơi em mong được sống.
     
When (= in which, on which, at which)

I still remember the day when we first met each other.
= I still remember the day on which we first met each other. 

Em vẫn nhớ cái ngày mà lần đầu tiên chúng mình gặp nhau.
     
Why (chỉ nguyên nhân) - The reason why I came late was that my car broke down on the half way.
- It's the reason why I don't like her. 

- Lí do tại sao tôi đến muộn là xe của tôi bị hỏng giữa đường.

- Đó là lí do tại sao tôi không thích cô ta.

(Sưu tầm)