BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

Sealed with a kiss - Jason Donovan

Grammar structures-Cấu trúc ngữ pháp
Examples-Ví dụ
Translation-Dịch nghĩa
to send somebody something
to send something to somebody

gửi cho ai cái gì
- I'll send you all my love every day in a letter.
- I'll send you all my dreams every day in a letter. 
- Anh sẽ gửi trọn tình yêu của anh từng ngày qua trong mỗi lá thư.
- Anh sẽ gửi cho em những giấc mơ của anh từng ngày trong mỗi lá thư.
     
to make a pledge
cam kết, hứa trịnh trọng
So, let us make a pledge to meet in September.  Vì thế, hãy hứa rằng chúng mình sẽ lại gặp nhau vào tháng Chín nhé

Giảm mệnh đề quan hệ
Ví dụ
Dịch nghĩa
Giảm mệnh đề quan hệ dùng quá khứ phân từ. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss.
= I'll send you all my dreams every day in a letter which will be sealed with a kiss. 
Anh sẽ gửi cho em những giấc mơ của anh từng ngày trong mỗi lá thư được đánh dấu bằng một nụ hôn.

Source: Tienganh123