BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

Get down - Backstreet Boys

To get
Examples
Translation
to get down
đi xuống, hạ xuống
Get down and move it all around.  Hãy xuống đây và hãy xoay vòng.
 
 
 
to get on
trèo lên, lên (xe), mặc (quần áo),...
It is easy for him to get on a horse.  Thật dễ dàng cho cậu bé trèo lên một con ngựa.
 
 
 
to get off
xuống (xe,..)
He got off his car and enterred the office.  Ông ta xuống xe và đi vào văn phòng.
 
 
 
to get over
vượt qua
The poor students make a great effort to get over difficuty in their life.  Những học sinh nghèo nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
 
 
 
to get out of something
thoát ra khỏi, dần dần bỏ cái gì
We try to get out of bad habits.  Chúng tôi cố gắng bỏ dần những thói quen xấu.
 
 
 
to get up
ngủ dậy
I often get up at 7a.m.  Tôi thường ngủ dậy lúc 7 giờ sáng.
 
 
 
to get on (well) with somebody
hòa thuận, ăn ý với ai
They got on very well.  Họ đã sống rất hòa thuận với nhau.

Verb Phrases
Examples
Translation
to make somebody + Adjective
to drive somebody +Adjective

làm cho ai đó.....
- He always makes me happy.
- You drive me crazy because you're one of a kind. 
- Anh ấy luôn làm tôi hạnh phúc.
- Em làm anh phát điên lên bởi em chính là mẫu người của anh.
 
 
 
to taste + Adjective
nếm...
- This dish tastes delicious.
- Your lips taste so sweet. 
- Món này nếm thật ngon.
- Đôi môi em mới ngọt ngào làm sao.

Source: Tienganh123