BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

I don't wanna say goodbye - Bosson

Verb Phrases
Examples
Translation
wanna = want to
muốn
- I don't wanna say goodbye.
- I don't wanna be hurt again.
- I don't wanna be alone. 
- Anh không muốn nói chia tay.
- Anh không muốn lại bị tổn thương một lần nữa.
- Anh không muốn bị cô đơn.
 
 
 

to give somebody something
to give something to somebody

cho ai cái gì

- I give you one more chance to say how much you want me back.
- I give you one more chance to say you're sorry and that you love me. 
- Anh cho em thêm một cơ hội nữa để nói rằng em muốn anh quay lại nhiều đến nhường nào.
- Anh cho em thêm một cơ hội để nói lời xin lỗi và nói rằng em yêu anh.
 
 
 
to cheat on somebody
ăn ở không chung thủy
All the pain you caused when you cheated on me.  Tất cả những nỗi đau này do em gây ra khi em không chung thủy với anh.

Idioms: Death do us part.  Cái chết chia lìa đôi ta.