BT Arise II - шаблон joomla Продвижение

A shoulder to cry on - Tommy Page

Phrases and verb phrases
Examples
Translation

up and down
(idiom) thăng trầm

Life is full of lots of up and downs.  Cuộc sống luôn đầy ắp những thăng trầm.
 
 
 
to take somebody down
làm ai gục ngã
There is nothing more painful than to let your feelings take you down.  Chẳng gì đau đớn hơn khi để cho cảm giác đau đớn đó khiến em gục ngã.
 
 
 
to give up
từ bỏ
You can't give it up.  Em không thể từ bỏ.
 
 
 
to work out
giải quyết, hoàn thành
to carry on = to go on
tiếp tục
I hope you work it out and carry on.  Anh hy vọng rằng em sẽ làm được và hãy tiếp tục tiến bước.
 
 
 
to rely on somebody
tin cậy, tin tưởng vào ai
Everyone needs a friend to rely on.  Ai cũng cần một người bạn để tin cậy.

Grammar structures
Examples
Translation
It's + Adjective (for somebody) + to Verb+....
Thật....(cho ai) để ....
It's so hard to know the way you feel inside.  Thật khó để biết được những cảm xúc trong lòng em.
 
 
 
There's no use + Verb_ing...
Vô ích làm gì...
You're feeling like there's no use going on.  Và em cảm thấy như thật vô ích nếu tiếp tục.

Source: Tienganh123