Yeu Anh Van 2.0

Part 3 - Listening Comprehension

Lưu ý!

Nếu các bạn không nghe được bài học audio thì có thể các bạn đang sử dụng trình duyệt Internet Explorer (IE) hoặc chưa cài phần mềm chạy audio/video (click vào để download) . Do đó, chúng tôi khuyến nghị các bạn chuyển sang dùng trình duyệt Firefox (miễn phí, an toàn, tải trang nhanh) để sử dụng hết chức năng bài học (flash, video, audio,...) dễ dàng và hiệu quả hơn.

Ngoài ra, hệ thống Yeuanhvan 2.0 còn chạy tốt trên các trình duyệt phổ biến khác như: SafariOperaChrome. Tuy nhiên, với trình duyệt Chrome và Safari thì bạn không sử dụng được chức năng tra từ điển trực tuyến.

Filter
Display # 
Title Hits
Lesson 1: A conversation between a student and a university advisor 12409
Lesson 2: A conversation between two students in their first class of the term 6380
Lesson 3: A conversation between a professor and his assistant 4926
Lesson 4: An assistant lecturer talking to a new student 4037
Lesson 5: A conversation between two students in their dormitory during registration week 3916
Lesson 6: A conversation between a student and a registration clerk during registration week 3263
Lesson 7: A conversation between two students at their university cafeteria 5220
Lesson 8: A conversation between a university adviser and a student 2694
Lesson 9: A conversation between a student and a university service representative 2967
Lesson 10: A conversation in a professors office between a professor and a student 4262
Lesson 11: A conversation between a bookstore sales clerk and a student 3389
Lesson 12: A conversation between two university instructors 2747
Lesson 13: A conversation between a student and her coach 2669
Lesson 14: A conversation between two students at the library 2874
Lesson 15: Two roommates talking about fraternities 2700
Lesson 16: Two seminar classmates discussing their classwork 2471
Lesson 17: A conversation between a student and his counselor 2463
Lesson 18: A conversation between two students in a chemistry class 2639
Lesson 19: A conversation between a professor and her student 2440
Lesson 20: A conversation between a professor and a departmental secretary 2688